top of page
Bild Svart bakgrund.png

FLOW BY HMP - VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster: Services
utför arbete tillsammans

HR - STRATEGI & UTVECKLING

Skall ni utveckla er verksamhet men är osäkra på hur ni skall tänka kring och hantera medarbetarfrågor? Eller vill ni öka medarbetarnas engagemang och delaktighet för att uppnå högre effektivitet och välmående? Ni kanske behöver hjälp med att planera medarbetaraktiviteter och -strategier kopplade till er verksamhet och värderingar? Låt oss hjälpa er med att göra en nulägesanalys och plan för en socialt hållbar organisation med engagerade och välmående medarbetare.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er
möte

HR FÖR STARTUPS- & ENTREPRENÖRER - 
VÄXER NI? SKA NI ANSTÄLLA?

Är du eller ni ett nystartat företag som skall växa och göra er första anställning?

Eller är ni redan flera medarbetare och skall ta nästa steg och anställa fler?

Hur börjar man och vad skall man tänka på när det gäller att anställa?

Hur ser man till att de nya medarbetarna känner sig som en del av företaget och kan bidra till målen?

Hur säkerställer man att man gör allt juridiskt rätt?

Vi hjälper er med att skissa på en plan för att växa på ett hållbart sätt. 

vilda Drums

MUSIK & SOCIAL HÅLLBARHET - RETURN ON MUSIC

Vill ni erbjuda en mer socialt hållbar miljö för era medarbetare som skapar välmående, engagemang och gemenskap? En miljö där medarbetare får chans till återhämtning för att förebygga stress och utbrändhet. 

Musik är ett kraftfullt, både proaktivt och reaktivt verktyg, som påverkar vår hälsa och våra energi- och stressnivåer. 

Vi introducerar er till musik som verktyg för social hållbarhet, friskvård och teambuilding. Vi erbjuder musik för att förbättra kommunikation och kreativitet.


Ett spännande och nytänkande sätt att arbeta med medarbetarvård som många organisationer börjat använda, bl.a. storbanker och IT-konsultbolag. Vi hjälper er att hitta sätt att erbjuda musik för en mer socialt hållbar miljö i er verksamhet och organisation.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er
Ett moln av Color

MÅNGFALD & INKLUDERING: REVISION & STRATEGI

Vill ni ha hjälp med långsiktig mångfalds- och inkluderingsstrategi kopplade till era affärsmål och HR-arbete, eller vill ni ha mer konkret och 'hands-on' hjälp eller ta del av vad andra gör för att få inspiration?

Vi undersöker hur mångfalds- och inkluderingsvänliga ni är idag och hjälper er att identifiera strategier för att bli starkare inom mångfald. Vi stöttar er på olika nivåer utifrån era behov.

Detta är en möjlighet för er att såväl identifiera er utvecklingspotential, bidra till ett bättre samhälle som en möjlighet att förstärka ert varumärke. 

Vill ni kan ni börja med att fylla i vår online-undersökning 'Mångfalds- & Inkluderingskoll' där ni svarar på frågor om vad ni gör per idag och planerar att göra. Då får ni också ta del av vår best practice-rapport inom Mångfald och Inkludering.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa er
Sandsten

KULTUR & VÄRDERINGAR - VÄRDERINGSSTYRT SJÄLVLEDARSKAP

Är ni ett eller flera team som vill skapa större gemensamt engagemang, hitta era individuella drivkrafter och bli mer produktiva?

Eller vill ni knyta kontakter och skapa gemenskap i ett nytt team eller projektgrupp eller för nya medarbetare?

Då är detta ett effektivt sätt att hitta individuella motivationsfaktorer, skapa tillit och knyta stark kontakt samt att lära känna varandra, ert företag och kultur.

Vi utforskar anledningarna bakom våra beslut och handlingar - våra personliga värderingar - och hittar autentiska överlapp med företagets värderingar för att komma åt inre drivkrafter, motivation och engagemang samt för att skapa större tillit och gemenskap i organisationer och grupper. 

Forskning visar att arbetsengagemang ökar markant när medarbetare är väl medvetna om sina personliga kärnvärderingar och får möjlighet att praktisera dem på jobbet och i övriga livet. 

Vi arbetar med verktygen Värderingsträdet och Values på individ-, team- och organisationsnivå. Verktygen hjälper individer att identifiera och förstå sina kärnvärderingar. De ger också en struktur och stöd för att hitta överlapp med organisationens värderingar. Organisationer som Spotify, iZettle, SEB och Bonniers använder samma verktyg för att utveckla medarbetare och värderingar. 

flytande Bubble

INDIVIDUELL COACHING - LEVER DU DINA VÄRDERINGAR?

Befinner du dig i en valsituation i livet och känner en vilsenhet inför vilken riktning du skall ta?

Eller vill du känna dig mer engagerad och en större meningsfullhet på jobbet?

Är du entreprenör och behöver bli påmind om vad din drivkraft med din verksamhet var när du startade, hur den har förändrats till idag och hur du kan använda den som en kraft i din verksamhet? 

Kanske vill du känna dig mer levande och ge mer plats åt det du älskar i ditt liv?

Vi hjälper dig att ringa in vad du tycker är verkligt viktigt - dina personliga värderingar. Vi hjälper dig att göra det tydligt vad som ger dig energi och är meningsfullt för dig. Vi använder ett verktyg som bl.a. Spotify, iZettle och SEB använder för utveckling och värderingsstyrt självledarskap av medarbetare och organisation.


Att leva i enlighet med sina värderingar innebär ett mer socialt hållbart liv med en större känsla av meningsfullhet. Vi hjälper dig att hitta möjligheter för att styra ditt liv i den riktningen.

bild music brain.jpg

FÖRELÄSNING - MUSIK & SOCIAL HÅLLBARHET

Kan musik göra oss friskare och verka för social hållbarhet?

Är det sant att musik gör att hjärnan växer? Kan musik användas för återhämtning och för att förebygga stress och utbrändhet?

Hur påverkar musik vår hjärna och kropp?  


Vi introducerar er till musik som verktyg för social hållbarhet, välmående och gemenskap. 

Musik och hälsa är ett spännande och växande forskningsområde där musikens effekter på hälsa undersöks och används i olika sammanhang. Bland annat erbjuds musik som medarbetarvård i många företag och organisationer såsom storbanker och IT-konsultbolag. 


En inspirerande och intresseväckande föreläsning om musik och dess effekter på social hållbarhet och välmående!

trumma_nagellackshand_färg.jpg

Behöver ni plats för återhämtning och energi på er arbetsplats?

Vill ni bli bättre på att kommunicera och öka er kreativitet?

Vill ni skapa mer kontakt, tillit och gemenskap i ert befintliga team?

Eller vill ni skapa kontakt och tillit för nyanställda eller nya team? 

Forskning visar att musik kan användas på effektiva sätt att för att hjälpa individer och organisationer till större välmående, ökad tillit och kommunikation och att uppleva flow.​​

Vi arrangerar Drum Sessions för företag och privatpersoner som vill bli bättre på att kommunicera, hantera stress och öka sin kreativitet. Musik ger energi och hjälper medarbetare att fokusera och slappna av, bli mer engagerade och motiverade och att känna en starkare gemenskap.  

Kom på en Drum Session i Stockholm. 

Girl Band B & W

WORKSHOP - SONG SESSION

Behöver ni plats för återhämtning och energi på er arbetsplats?

Vill ni bli bättre på att kommunicera och hitta sätt för ökad kreativitet? 

Musik ger energi och hjälper medarbetare att fokusera och slappna av, bli mer engagerade och motiverade och att känna en starkare gemenskap.  


Forskning visar att musik kan användas på effektiva sätt att för att hjälpa individer och organisationer till större välmående, ökad tillit och kommunikation och att uppleva flow. 

Vi arrangerar Song Sessions för företag och privatpersoner som vill bli bättre på att kommunicera, hantera stress och öka sin kreativitet. Musik ger energi och hjälper medarbetare att fokusera och slappna av, bli mer engagerade och motiverade och att känna en starkare gemenskap.  

Kom på en Song Session i Stockholm. 

Energikick garanteras!

Skog

MIDNFULNESS I NATUREN

Vill ni erbjuda möjlighet till återhämtning, frigöra energi, öka kreativitet och främja utveckling? 

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg för stresshantering och mental träning. I takt med att världen blir alltmer tekniskt uppkopplad känner många sig mindre mentalt 'uppkopplade' - till sig själva och andra. 

Företag som t.ex. Google har länge erbjudit mindfulness som en självklar del i utvecklingen av sina chefer och medarbetare.

I Storbritannien har man satsat brett på mindfulness genom 'The mindfulness initiative' där bl.a. riksdag och personal inom sjukvård och skola erbjuds mindfulness för att minska stress och öka välmående och prestation. 

Japanskt skogsbad eller 'Shinrin Yoku' är en långsam vandring i naturen i kombination med mindufulnessaktiviteter som öppnar sinnet för naturen. Det handlar om att återknyta kontakten med naturen genom att ”bada” sina sinnen i skogen. Naturen hjälper oss att se världen från ett annat perspektiv. När vi upplever stress beror detta delvis på att hjärnan är överbelastad. Skogsbad minskar aktiviteten som bl.a. är relaterad till beslutsfattning och problemlösning. Istället aktiveras områden i hjärnan som är associerade med känslor, njutning och kreativitet. Prova vår Mindfulness i Naturen som lunchpass, få avslappning och kom tillbaka till jobbet påfylld med nya perspektiv och ny energi.  

Vi erbjuder olika tjänster relaterade till mindfulness bl.a. Mindfulness For Business då ni får insikter och konkreta verktyg för att hitta energi, bli mer kreativa och prestera på en högre nivå. 

bottom of page