top of page

PROJEKT

Här presenterar vi några av de projekt vi jobbar med

ny tillväxt
Projekt: Welcome
Open Workspace

ARBETSMILJÖ & IDENTITET

Projekt: Projects

MENINGSFULL ARBETSPLATS - ARBETSMILJÖ & IDENTITET

Vi hjälper en av våra kunder att undersöka hur deras arbetsmiljö upplevs av deras medarbetare med syfte att agera proaktivt i att vara en meningsfull arbetsplats. I samma undersökning samlar vi även in material för att tydliggöra och bygga kundens identitet genom story telling - konkreta exempel och händelser om vad de varit med om, vilka de är och vad de står för. Det kommer vi bl.a använda i nästkommande projekt som handlar om att bli tydligare med deras identitet - både internt och externt - deras Employer Branding strategi.

Stödgrupp

KULTUR & VÄRDERINGAR GENOM SAMSKAPANDE ('CO-CREATION')

Projekt: Projects

KULTUR & VÄRDERINGAR GENOM SAMSKAPANDE ('CO-CREATION')

I en process som utgått från samskapande ('co-creation') har vi tillsammans med en av våra kunder tagit fram deras nya företagsvärderignar. Alla medarbetare har varit delaktiga genom hela processen med att ta fram och fylla deras nya värderingar med innehåll. Bakgrunden var en arbetsmiljö med behov av en större gemenskap och tätare samarbeten mellan avdelningar. Vi har använt oss av verktyget Värderingsträdet som är en app med struktur för varje medarbetare att först lära känna sina egna personliga värderingar, därefter sina kollegors och till slut knyta an de personliga värderingarna till företagets värderingar. 

De nya värderingarna implementeras under ett år genom att de i tur och ordning väljs ut - som 'Fokusvärdering'. Medarbetarna röstar på vilken de tycker är i störst behov att utveckla och fokusera på. Relaterade konkreta projekt för att förstärka den aktuella värderingen tas fram av medarbetarna: de kommer på projektidéer som röstas fram och initieras under en bestämd period. Exempel på projekt för att förstärka och illustrera de nya värderingarna som medarbetare kommit på och startat har varit allt från att använda sig av intranätet mer, förstå varandra bättre genom seminarier baserade på boken 'Omgiven av idioter' samt att ta fram strategi för välgörenhetsaktiviteter.   

Bild ipm drum session Diva.jpg

PLAY 2 CONNECT

Projekt: Projects

PLAY 2 CONNECT

I flera av våra projekt använder vi musik för att kommunicera på nya sätt och för att skapa en större gemenskap och tillit. I det här projektet använder vi musik som ett av verktygen för att kommunicera mer mellan avdelningar. I andra projekt utgör Drum Sessions en del av våra designade Onboardingprogram då nyanställda får lära känna varandra under en dag med information om företaget, värderingar och kommunikationsövningar bl.a. med musik. 

bild global-workforce.jpg

HR FÖR INTERNATIONELL LANSERING

Projekt: Projects

HR FÖR INTERNATIONELL LANSERING

I det här projektet hjälpte vi en av våra kunder med att förbereda HR-funktionen inför internationell lansering av deras verksamhet. I projektet ingick nulägesanalys av HR bl.a. hur funktionen uppfattas i organisationen samt identifiering av nya behov i och med internationell lansering. Resultatet blev en definition av nya HR-processer, nya kompetenser, omorganisation av HR-funktionen samt en implementeringsplan.

Business Growth

ONBOARDING & INTRODUKTION -
VASSA PÅ ATT TA EMOT NYKOMLINGAR

Projekt: Projects

ONBOARDING & INTRODUKTION - VASSA PÅ ATT TA EMOT NYKOMLINGAR

I det här projektet hjälpte vi en av våra kunder med att bli riktigt vassa på att ta emot nykomlingar. Med stor tillväxt och många rekryteringar och nykomlingar ville kunden erbjuda den bästa möjliga starten för sina nya medarbetare. Vi hjälpte dem att ta fram ett nytt Onboardingprogram med fokus på att lära känna företaget och andra nykomlingar, att skapa trygghet för snabb utveckling och en känsla av att de valt rätt arbetsgivare.

Bild_drum_session_scouter_redig_så_suddi

DRUM SESSION - INKLUDERING!
('PLAY 2 INCLUDE')

Projekt: Projects

DRUM SESSION - INKLUDERING! ('PLAY 2 INCLUDE')

I det här projektet hjälpte vi en av våra kunder att skapa kontakt mellan svenska och nyanlända familjer. Med över 60 deltagare i olika åldrar blev det en mäktig upplevelse när vi, trots olika språkkunskaper, lyckades kommunicera med musik, rörelser och bilder.

abstarct

PLAY & DESIGN

Projekt: Projects

PLAY & DESIGN

En plats för lek och kreativitet. Kolla in vårt helt fristående projekt Play & Design!

bottom of page