top of page

Värderingsstyrt självledarskap

  • 1
  • Gratis
  • Slottsbacken

Beskrivning av tjänsten

Vi utforskar anledningarna bakom våra beslut och handlingar - våra personliga värderingar - och hittar autentiska överlapp med företagets värderingar för att komma åt inre drivkrafter, motivation och engagemang. ​ Forskning visar att arbetsengagemang ökar markant när medarbetare är väl medvetna om sina personliga kärnvärderingar och får möjlighet att praktisera dem på jobbet och i övriga livet.  ​ VI arbetar med verktygen Värderingsträdet och Values på individ-, team- och organisationsnivå. Verktygen hjälper individer att identifiera och förstå sina kärnvärderingar. De ger också en struktur och stöd för att hitta överlapp med organisationens värderingar. Organisationer som Spotify, iZettle, SEB och Bonniers använder samma verktyg för att utveckla medarbetare och värderingar.  ​ Upplev kraften i att lära känna era värderingar.


Kontaktuppgifter

  • Slottet, Slottsbacken, Stockholm, Sverige


bottom of page